www.katarzyna-porzycka.pl

Świadectwo pracy – zmiany od 7 września

Świadectwo pracy – zmiany od 7 września

Facebook
Napisz emaila

Od 7 września 2019 r. uległy zmianie przepisy Kodeksu Pracy dotyczące wydawania świadectwa pracy.

Art. 97 § 1 kodeksu pracy otrzymuje nowe brzmienie:

„W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.”

Ustawodawca precyzyjnie określił termin wydania świadectwa pracy. Dotychczas pracodawca miał wydać świadectwo pracy niezwłocznie.  Teraz pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy, jeśli nie może go wydać w dniu zakończenia pracy.

Również zmianie uległ § 21  art. 97 k.p.

„ Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy. „

Tym samym uległ wydłużeniu termin 7 dni do 14 dni, w ciągu którego pracownik może wystąpić o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy lub do sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy.

Za niewydanie w terminie świadectwa pracy pracodawcy grozi kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 282 § 1 pkt 3 k.p.)

Ponadto nowelizacja wprowadza nowe przepisy dot. niewydania pracownikowi świadectwa pracy.

Po art. 97 k.p. zostaje dodany art. 971 k.p.:

§ 1. W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

§ 2. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

§ 3. Z żądaniem, o którym mowa w § 1 i 2, można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do żądania sprostowania świadectwa pracy.

Czy te zmiany są korzystne dla pracownika?

Oczywiście. W swojej pracy bardzo często spotykałam się z przypadkami, gdy pracownik nie otrzymał świadectwa pracy i musiał wielokrotnie chodzić do pracodawcy i prosić o świadectwo pracy.

Określenie terminu wydania świadectwa pracy, zagrożenie karą grzywny niewątpliwie zdyscyplinują pracodawców.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

5 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
ROMAN
ROMAN
28 lipca 2022 20:55

czy i na podstawie jakiego zapisu, fakt niezapłaconego wynagrodzenia powinien zostać wpisany do świadectwa pracy? z góry dziękuję za informacje.

Anna Nurkiewicz
Anna Nurkiewicz
21 lutego 2020 14:49

Czy na świadectwie wpinanym do akt osobowych powinnam umieścić napis „Kopia”, czy drukuję dwa identyczne świadectwa.

Anna Nurkiewicz
Anna Nurkiewicz
Odpowiedź do  Katarzyna Porzycka
24 lutego 2020 07:40

Czy w związku z tym drukuję tylko jeden egzemplarz świadectwa pracy, a po podpisaniu przez dyrekcję robię ksero i wpinam do akt.

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

5
0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content