www.katarzyna-porzycka.pl

Pozew o zapłatę wynagrodzenia

Pozew o zapłatę wynagrodzenia

Facebook
Napisz emaila

Jeżeli pracodawca nie wypłaca pracownikowi należnego mu wynagrodzenia pracownik może złożyć pozew o zapłatę do sądu. Może żądać zapłaty wynagrodzenia wraz z odsetkami od następnego dnia od ustalonego u pracodawcy terminu wypłaty. Pracownicy sporządzający sami pozew bardzo często popełniają błąd przy określeniu wysokości dochodzonego wynagrodzenia. Dlaczego?

 
Przed sądem należy dochodzić wynagrodzenia w kwocie brutto, a nie netto czyli jeżeli pracownik ma zawartą umowę o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 2.000 zł, to w pozwie musi wskazać tę wartość. Jednym pozwem można żądać zapłaty wynagrodzenia za więcej niż jeden miesiąc np. pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia za 4 miesiące to kierujemy jeden pozew.

 

Prawidłowe określenie wysokości wynagrodzenia ma duże znaczenie, gdyż wartością przedmiotu sporu jest kwota żądanego wynagrodzenia. To z kolei wpływa na zwolnienie od opłaty od pozwu lub w przypadku braku zwolnienia – o wysokości opłaty sądowej, którą musi zapłacić pracownik (zob. mój wpis z 18.10.2015 r. Zwolnienie od kosztów sądowych-opłata od pozwu i z dnia 04.11.2014r Wartość przedmiotu sporu-wymóg formalny pozwu).

 

Wysokość dochodzonego wynagrodzenia wpływa też na tryb postępowania przed sądem. Jeżeli żąda się wynagrodzenia w kwocie nie wyższej niż 10.000 zł, to właściwy jest tryb uproszczony i pozew należy złożyć na formularzu. Formularze dostępne są na stronach internetowych sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

W sprawach o zapłatę właściwe jest również postępowanie upominawcze.

Co to oznacza?

Jeśli sąd uzna, że w sprawie można wydać nakaz zapłaty, to wyda taki nakaz zapłaty i doręczy go stronom. Wówczas nie trzeba zgłaszać się w sądzie, gdyż sąd w ogóle nie wyznacza rozprawy. Wydanie nakazu zapłaty zdecydowanie przyśpiesza postępowanie, a nakaz zapłaty ma taką samą moc i skutki jak wyrok. W przypadku braku zapłaty prawomocny nakaz uprawnia do wszczęcia egzekucji (oczywiście po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności).

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

53 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Tomasz
Tomasz
26 marca 2024 08:23

Dzień dobry,
mam wątpliwości co do pracy Komornika. Moja sprawa wygląda tak że sądownie uzyskałem wykrok objęty klauzulą natychmiastowej wykonalności (dotyczący niewypłaconego wynagrodzenia za pracę z umowy o pracę) który skutecznie złożyłem u Komornika wraz ze stosownym punktem o „szukaniu majątku dłużnika”. Od kilku miesięcy nie mogę się osobiście spotkać z Komornikiem więc nie wiem co faktycznie zostało w tej sprawie przez Komornika poczynione ale sekretariat podał mi informację że „wiadomość o sytuacji została dłużnikowi przekazana” i że „nic na kontach się nie zmieniło więc póki co nie ma z czego ściągać” i jednocześnie nie chcą stwierdzić bezskuteczności. Co mogę w takiej sytuacji zrobić skoro pozwana przeze mnie firma dalej istnieje i ma czynny status podatnika VAT? Nie chcę czekać aż ją zamkną. Czy ewentualne zamknięcie tej firmy zamyka mi drogę do odzyskania pieniędzy za wykonaną pracę?

Mateusz
Mateusz
20 lipca 2023 10:19

Dzień dobry, Pani Mecenas, proszę o informacje. Otrzymałem sądowy nakaz zapłaty odprawy. Pracodawca ma 2 tygodnie na wypłatę. Jestem przekonany że należnych mi pieniędzy nie wypłaci, do dalej w takim wypadku ?

Katarzyna
Katarzyna
5 lipca 2023 19:27

Chciałabym złożyć pozew o wynagrodzenie (dwa pełne miesiące, jeden niepełny oraz niewypłacony ekwiwalent urlopowy). Moja główna wątpliwość dotyczy tego, czy konieczne jest podawanie dokładnej kwoty niewypłaconych wynagrodzeń (wypowiedzenie złożyłam 11 dnia miesiąca na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, z tego co wiem należy mi się także odszkodowanie równe okresowi wypowiedzenia, nie jestem pewna, czy sama mogę/powinnam wyliczać kwotę, której żądam). Czy w tym samym pozwie mogę ubiegać się o ekwiwalent urlopowy i czy również powinnam go wyliczyć samodzielnie? PIP kazał mi się dowiadywać w sądzie, w sądzie nikt nic nie wie.

Katarzyna
Katarzyna
Odpowiedź do  Katarzyna Porzycka
6 lipca 2023 19:32

Dziękuję serdecznie za odpowiedź.

Beata
Beata
30 marca 2023 18:39

Witam, mój pozew został złożony miesiąc temu. Ile trzeba czekać na wydanie nakazu zaplaty w postępowaniu upominawczym?

Tomasz
Tomasz
13 lutego 2023 06:53

Dzień dobry,
piszę właśnie pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia ale mam jeden problem. Poza 3 pełnymi miesiącami zaległości (były już) pracodawca nie wypłacił mi również pełnego wynagrodzenia z poprzedzającego te 3 miesiące czwartego miesiąca. Jak mam przedstawić tę część kwoty znając wyłącznie kwotę netto?
Pytam bo mam wątpliwości czy przeliczenie części takiej kwoty (jako podstawy) z netto na brutto jest poprawne wszak wiadomo że suma mniejszych wynagrodzeń nie da łącznie pełnej kwoty będącej zgodnie z umową wynagrodzeniem zasadniczym brutto, z kolei procentowe odliczenie brakującej części z pełnej kwoty brutto również nie wydaje się mi się poprawne a nie chciałbym nikogo naciągać na to co mi się nie należy.

Grzegorz
Grzegorz
6 listopada 2022 16:03

Odsetki za zwłokę wypłaty wynagrodzenia ile obecnie wynoszą?

Grzegorz
Grzegorz
6 listopada 2022 15:36

Pracodawca nie wypłacił mi odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych a także wynagrodzenia za ostatnie 2 tygodnie pracy, Miłęło prawie 2 lata. Czy w ramach jednego pozwu o zaległe świadczenia mogę także domagać się odsetek za zwłokę? Wszystkie kwoty muszą być kwotami brutto czy tak?

ROMAN
ROMAN
8 września 2022 19:11

Czy mając wypowiedzenie umowy o pracę, w związku z likwidacją stanowiska pracy, czyli przyczyny ekonomiczne, pomimo niezatrudniania przez firmę 20 osób, można ubiegać się o odprawę pracowniczą, w wys. zależnej od stażu pracy w firmie?

Adam
Adam
15 lipca 2022 11:36

Dzień dobry. Skończyła mi się umowa o pracę ostatniego dnia kwietnia br. Pracodawca nie zapłacił mi wynagrodzenia za wspomniany miesiąc (poprzednio nie było problemów, wypłaty regularne i terminowe). Problem w tym, że na umowie mam wynagrodzenie min. krajowe, a płacił mi 4500 zł. Chcę złożyć pozew o wypłatę wynagrodzenia, ale jaką kwotę zasądzić? Nadmienie, że wysłałem już wezwanie do zapłaty i skargę do PiP – na kwotę faktycznie otrzymywaną 4.500 zł.

Janek
Janek
17 czerwca 2022 12:14

Dzień dobry Pani Mecenas , złożyłem pozew o zapłate odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracy ale mam jeszcze zalegle nadgodziny sporne u pracodawcy czy musze składac kolejny pozew czy dołączyć do istniejącego ?

Grażyna
Grażyna
30 maja 2022 11:27

Dzień dobry. Pracodawca nie wypłacił mi odprawy emerytalnej. Pisałam do niego wniosek o wypłatę. Nie udzielono mi odpowiedzi. Chcę napisać wezwanie do zapłaty. Czy wpisuję kwotę brutto czy netto do zapłaty? Dziękuję za odpowiedź.

daria
daria
4 grudnia 2020 22:09

Dzień dobry! A jak postępować, gdy to pracownik „przesadził” z reakcją, gdy nie otrzymał wynagrodzenia na czas i złożył pozew. Firma zapłaciła mu zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami i po jakimś czasie otrzymała pismo z sądu z ww. pozwem (może to temat na kolejny wpis na bloga 🙂 z innej perspektywy?)

Wanda
Wanda
14 maja 2019 18:34

Witam serdecznie Pani Mecenas,
proszę o opinię; złożyłam pozew do sądu o wypłatę zaległego wynagrodzenia (umowa o dzieło. Dzieło zostało wykonane: praca w komisjach maturalnych w 2018r.). Wystąpiłam o wynagrodzenie w kwocie brutto. W postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty.
Pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty. Pozwany odwołał się od tego wyroku zgłaszając zarzut , – iż Powód niesłusznie żąda, a Sąd niesłusznie zasądził wynagrodzenie w kwotach brutto, tym samym Pozwany zobowiązany został do zapłaty kwoty wyższej niż wynikającej z załączonych do pozwu kserokopii rachunków do umów o dzieło (nadmieniam, że w rachunkach wyszczególnione są zarówno kwoty brutto i netto). Pozwany twierdzi, że pozew o nakaz zapłaty jako dochodzący zawyżonej kwoty wierzytelności winien zostać oddalony i żądanie zapłaty jest nieuzasadnione. Dzisiaj tj. 14.05.2019r odebrałam list polecony z Sądu Rejonowego zawierający Wezwanie do osobistego stawiennictwa (w dniu 18.06 ) na przesłuchanie w charakterze strony w sprawie roszczenia z umowy o dzieło. Jednocześnie w liście tym znajdował się odpis sprzeciwu od nakazu zapłaty. Zostałam poinformowana o możliwości odpowiedzi na sprzeciw w terminie 10 dni. W związku z tym czy mam odpowiedzieć na sprzeciw? Jakich użyć argumentów?
Za udzielenie porady z góry dziękuję. Pozdrawiam.

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Wanda
15 maja 2019 18:06

Witam,
może Pani złożyć odpowiedź na sprzeciw (w 2 egzemplarzach) i podtrzymać swoje stanowisko, zaznaczając, że prawidłowo została wskazana kwota brutto, zgodnie z rachunkiem. W razie wątpliwości polecam skorzystanie z porady u prawnika, proszę wówczas zabrać wszystkie dokumenty.
pozdrawiam

Wanda
Wanda
Odpowiedź do  Katarzyna Porzycka
15 maja 2019 18:21

Serdecznie witam,
dziękuję za poradę, postąpiłam zgodnie z Pani wskazówkami. Jutro złożę w Sądzie Rejonowym odpowiedź na sprzeciw. W stosownym czasie poinformuję o efekcie końcowym sprawy.
Pozdrawiam – Wanda

Wojciech
Wojciech
26 marca 2019 23:39

Witam.
Otrzymałem wezwanie z sądu do uzupełnienia braków. Jednym z nich jest wartość przedmiotu sporu. Nie podałem kwoty w pozwie gdyż zażądałem przywrócenia do pracy po rozwiązaniu umowy na podstawie art 52 z mojej winy. Umowa o pracę była na czas nieokreślony. Jak mam określić tą wartość? Nie mam żadnych dokumentów z ostatniego roku dotyczących wynagrodzenia z wyjątkiem PIT. Czy mam wystąpić do pracodawcy czy jest jakiś sposób na obliczenie tego na podstawie otrzymanych wynagrodzeń.

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Wojciech
28 marca 2019 13:06

Witam,
polecam mój wpis z 4 listopada 2014 r. dot. wartości przedmiotu sporu. Oczywiście może Pan podać dane z PITa. Proszę pamiętać o zwolnieniu od kosztów sądowych (mój wpis z 18.10.2014 r.). Pozdrawiam

Dorota Kłodzińska
Dorota Kłodzińska
19 lutego 2019 13:04

A co zrobić jak pracodawca nie stosuję się do wyroku sądu ani komornik nie moze ściągnąć od niego zadaszone mi kwoty gdzie się udać bo już cierpliwość moja mi się kończy pozdrawiam

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Dorota Kłodzińska
19 lutego 2019 20:57

Proszę zapytać komornika, czemu nie może wyegzekwować? czy pracodawca ma inne zaległości?

Krzysztof S
Krzysztof S
7 stycznia 2019 11:42

Witam serdecznie. Pracodawca nie zapłacił mi wynagrodzenia za chorobowe, gdyż byl u mnie w domu na kontroli i mnie nie zastał. Czy miał do tego prawo i czy mam szanse na odzyskanie tych pieniędzy?

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Krzysztof S
7 stycznia 2019 19:11

Witam,
odpowiedź Pan znajdzie w moim artykule „Zwolnienie lekarskie pod lupą pracodawcy”
http://www.katarzyna-porzycka.pl/wypowiedzenie-umowy/zwolnienie-lekarskie-lupa-pracodawcy/#

tomasz wawa
tomasz wawa
29 grudnia 2018 16:44

Witam Mecenasie.
Bylem zatrudniony na umowie zlecenie ze stawka godzinowa, wyplaty co miesiac, ktore byly zgodne z grafikiem podpisanych godzin, bo taki byl zapis w umowie. Zleceniodawca zanizal rachunki do podpisu, ze 3 podpisalem nieswiadomie, po odkryciu oszustwa zerwalem umowe z powodu razacego naruszenia i wezwalem do korekt rachunkow poleconym, mailem, sms. Minelo pare miesiecy i bez odzewu, a chce prawidowe rachunki i kwoty do ZUS, US, bo Zleceniodawca je zanizal niezgodnie z podpisanym przez moja osobe grafikiem. Jak wymusic korekty rachunkow, by byly zgodne ze stanem faktycznym?
Pozdrawiam,
Tomasz:)

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  tomasz wawa
31 grudnia 2018 10:21

Witam,
skoro zawarł Pan umowę zlecenia to do rozstrzygania sporów właściwy jest sąd cywilny. Pozdrawiam.

Mirka
Mirka
4 grudnia 2018 14:56

Witam serdecznie,
odnośnie mojego wpisu z dnia 18.07.2018r. informuję, że w dniu dzisiejszy otrzymałam z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. dla pozwanej przeze mnie spółki, po wcześniejszym ustaleniu przez sąd na mój wniosek kuratora.(brak organu do reprezentowania spółki). W związku z tym mam pytanie; co powinnam zrobić po upływie 14 jeżeli nie będzie sprzeciwu a i tak zapłata nie nastąpi? Obecnie w siedzibie spółki nikogo nie ma, nikt tez nie odbiera korespondencji., w KRS pusto ani prezesa ani rady nadzorczej, nawet brak zapisu, że spółka ma właściciela ze 100% udziałów. W sądzie toczy się sprawa o upadłość. Czy w takiej sytuacji zgłaszam ten nakaz komornikowi? czy zakładam sprawę z powództwa cywilnego prezesowi spółki, który do takiej sytuacji dopuścił o wypłatę zaległych wynagrodzeń Dodam, że nie otrzymałam nic z Funduszu Pracowniczych Świadczeń Gwarantowanych. Bardzo proszę o podpowiedź.
Z pozdrowieniami

Alex
Alex
9 listopada 2018 15:39

Witam
Pani mecenas mam pytanie w trakcie urlopu rodzicielskiego pracowałam na 1/4 etatu (1050 zl brutto) po urlopie pracodawca nie przywrócił mi pełnego etatu (4200 zł brutto). Jak ustalić wartość roszczenia jeżeli chcialabym dochodzić swych praw przed sądem? Jako różnice czy wskazywać wynagrodzenie za pełny etat?

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Alex
13 listopada 2018 13:49

Witam,
nie wiem z jakim roszczeniem chce Pani wystąpić. Proszę pamiętać przy w.p.s o kwocie 50.000 zł, która uprawnia do zwolnienia od kosztów sądowych.Pozdrawiam

Mirka
Mirka
18 lipca 2018 14:47

Witam serdecznie,
proszę o opinię; złożyłam pozew do sądu o wypłatę zaległego wynagrodzenia, w odpowiedzi dostałam wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu- wskazanie konkretnych kwot odszkodowania na które składało się 2 miesięczne wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop i odszkodowanie. W odpowiedzi podałam wykaz kwot netto nie wskazując tego w piśmie. Dzisiaj otrzymałam od sądu zobowiązanie do wskazania czy te kwoty są brutto czy netto w terminie 7 dniu pod rygorem przyjęcia, że są to kwoty brutto. Jeżeli są to netto muszę uzasadnić dlaczego w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Podałam kwotę netto z niewiedzy. Czy po otrzymaniu takiego zobowiązania mogę to poprawić czy już nic nie da się zrobić?
Z pozdrowieniami

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Mirka
18 lipca 2018 22:17

Witam,
proszę podać kwoty brutto i wyjaśnić, że Pani nie wiedziała i powinno być w porządku 🙂 powodzenia!

Eugeniusz
Eugeniusz
16 lipca 2018 11:07

Witam, Pani Mecenas! Mam problem z ustaleniem kwoty, jaką powinien mi zapłacić były pracodawca za zaległe nadgodziny i dodatki do godzin nocnych. W pozwie do Sądu Pracy podałem kwoty netto, Sąd wezwał mnie do podania kwot brutto. Ile procent muszę doliczyć, żeby otrzymać żądaną kwotę (brutto) ? Żądane kwoty to 43.761,19 PLN netto i 5.586,23 PLN netto.

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Eugeniusz
16 lipca 2018 19:15

Witam,
polecam skorzystanie z kalkulatorów wynagrodzeń dostępnych w internecie. Proszę mieć na uwadze, że przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50.000 zł pracownik nie korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych. Pozdrawiam!

Alicja
Alicja
23 maja 2018 20:54

Witam Pani Mecenas. Mam problem z ZUSem. U swojego pracodawcy zarabiałam 2400 brutto miesięcznie za 1/2 etatu. Zus wypłaca mi zasilek chorobowy na konto od 1000 brutto. Odwołałam się do Sądu Pracy. Jaka kwote wpisac jako skarżąca różnice czyli 1400 czy cała kwotę 2400 brutto?

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Alicja
23 maja 2018 21:23

Witam,
niestety nie mogę Pani pomóc bez zapoznania się ze sprawą, w szczególności z decyzją ZUS. Pisze Pani, że już się Pani odwołała do Sądu, a więc powinna Pani żądać ustalenia podstawy wymiaru zasiłku od kwoty 2.400 zł. Pozdrawiam.

Ewelina
Ewelina
21 sierpnia 2017 19:10

Witam. Mam pytanie odnośnie pracodawcy. Pracowałam w firmie od listopada 2016 w czerwcu 2017 złożyłam wypowiedzenie obowiązywał mnie miesieczny okres wypowiedzenia chciałam wykorzystać w tym czasie urlop ale pracodawca nie wyraził zgody mówiąc że wypłaci ekwiwalent za urlop… Wyplate miałam zawsze do 10 dnia miesiąca dzisiaj mamy 21 a ja wynagrodzenia nie mam na pierwszego mojego smsm szefową napisała że przelew wysłany oczywiście wypłaty nie było a teraz na żadnego sms nie odpisuje. Jakie mam podjąć kroki w stosunku do mojego byłego pracodawcy ? Dodam jeszcze że ten pracodawca często spóźniał się z wypłata wynagrodzenia. Bardzo proszę o radę co w takiej sytuacji mogę zrobi ?

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Ewelina
21 sierpnia 2017 20:10

Witam, proszę wysłać pisemne wezwanie do zapłaty, wyznaczyć termin zapłaty np. 3 dni od otrzymania wezwania, z zagrożeniem skierowania sprawy do sądu. Jeśli pracodawca nie zareaguje, polecam złożyć pozew o zapłatę do sądu. Pozdrawiam

ss
ss
11 sierpnia 2017 14:14

Dzień dobry.
Pracodawca nie wypłacał mi wynagrodzenia przez jakiś czas. Wypowiedziałem umowę ze skutkiem natychmiastowym. Czy sumę pozwu stanowi wówczas: niewypłacona pensja + ekwiwalent za urlop + odszkodowanie w wysokości okresu wypowiedzenia? Gdy wyniesie to ponad 50 000 PLN, mogę wystąpić o kwotę niższą, by nie ponosić opłat sądowych?

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  ss
11 sierpnia 2017 14:21

Dzień dobry,
polecam Panu skorzystanie z pomocy prawnika, który dokona Panu prawidłowych wyliczeń wartości przedmiotu sporu. Zawsze może się Pan starać o zwolnienie od kosztów sądowych. Pozdrawiam

Zbyszek
Zbyszek
19 kwietnia 2017 00:00

Wystąpiłem do sądu o wypłatę wynagrodzenia BRUTTO, z tytułu umowy zlecenia.
Sąd zasądził mi kwotę netto i tak jest w sentencji (i nic więcej)
w uzasadnieniu powiedział że i tak składki odprowadza zleceniodawca i mi się nie należą.
Jednocześnie obciążył mnie kosztami w 28% bo tę różnicę odrzucił z mojego żądania.
I tego właśnie nikt nie jest mi w stanie wytłumaczyć. bo de facto wygrałem w 100% skoro mają mi wypłacić moje netto i odprowadzić za mnie należne składki

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Zbyszek
19 kwietnia 2017 19:50

Witam, proszę złożyć o uzasadnienie wyroku, to pozna Pan dokładnie powody, dlaczego Sąd zasądził w kwocie netto. Zawsze może Pan zaskarżyć rozstrzygniecie Sądu w sprawie kosztów. Pozdrawiam

tk
tk
8 stycznia 2016 11:55

Witam

Pani mecenas proszę o pomoc skierowałam do sądu pozew o zaległe wynagrodzenie.Po przeczytaniu Pani artykułu przeraziłam się, bo wystąpiłam o wynagrodzenie w kwocie netto, czy mogę to sprostować.Pozdrawiam

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  tk
9 stycznia 2016 20:32

Dzień dobry,
zawsze można skorygować żądaną kwotę (proszę zrobić to szybko, bo sąd może wydać nakaz zapłaty).

Kajetan
Kajetan
1 grudnia 2015 12:08

Dzień dobry Pani mecenas.

Potrzebuję pomocy przez wiosnę i lato pracowałem na budowie, szef nie dał mi żadnej umowy. Obiecał, że we wrześniu, jak rozpoczniemy dużą inwestycję, gdzie będzie pracy na kilka miesięcy podpisze ze mną umowę. Niestety do tej pory nie otrzymałem żadnej umowy. Czy mogę wystąpić do sądu, żeby zmusić szefa do dania mi w końcu umowy. Pozdrawiam

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Kajetan
1 grudnia 2015 17:20

Dzień dobry,
może Pan wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie stosunku pracy, polecam skorzystanie z pomocy prawnika.Pozdrawiam.

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

53
0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content