www.katarzyna-porzycka.pl

Nagrywanie rozmów

Nagrywanie rozmów

Facebook
Napisz emaila

Nagrywanie rozmów stało się powszechne. Nie musimy mieć specjalistycznego sprzętu, gdyż każdy telefon pozwala łatwo zarejestrować dźwięk i obraz. W związku z tym powstaje pytanie, czy możemy bezkarnie rejestrować każdą rozmowę?

Artykuł 267 Kodeksu karnego penalizuje nielegalne uzyskanie informacji:

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Przedmiotem ochrony prawnej w przypadku tego przestępstwa jest tajemnica komunikowania się i związane z nią prawo do prywatności, gwarantowane m.in. przez Konstytucję, jak również uprawnienia do wyłącznego dysponowania informacją oraz bezpieczeństwo jej przekazywania. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. (III KK 265/15). Przy czym w przepisie tym nie chodzi o urządzenia specjalnie skonstruowane do uzyskiwania informacji w trakcie komunikowania się, lecz o wszelkie urządzenia, za pomocą których istnieje możliwość pozyskiwania informacji.

Tym samym jeśli jesteś jednym z uczestników rozmowy, możesz ją nagrywać bez zgody drugiej strony. W takim bowiem przypadku, przekazywane  informacje są niewątpliwie Tobie przeznaczone, a tym samym, jesteś uprawniony do ich pozyskania. Z tego powodu wiele nagrywanych rozmów jest legalnych, choć może być postrzegane jako nieetyczne.

Jednak nagrywanie rozmów, w których nie uczestniczysz, bez wiedzy i zgody wszystkich stron jest nielegalne.W orzecznictwie sądowym przyjęto, że nie stanowi przestępstwa z art. 267 § 3 k.k. zachowanie polegające na nagraniu rozmowy dwóch osób prowadzonej w miejscu publicznym w taki sposób, iż bez przeszkód mogły ją usłyszeć inne osoby. Przestępstwem jest jednak nagrywanie dokonywane w prywatnym samochodzie

Poza przepisami karnymi i odpowiedzialnością karną musimy mieć na uwadze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Jeżeli na nagraniu znajdują się dane osobowe, dane wrażliwe, ich nieuprawnione przetwarzanie może prowadzić do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  Osoba, której rozmowę nagrałeś bez jej zgody, może uznać, że jej prawa do prywatności zostały naruszone, a to rodzi odpowiedzialność cywilną. Osoba nagrywana może żądać zadośćuczynienia lub odszkodowania za doznaną krzywdę.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content