www.katarzyna-porzycka.pl

Rozliczenie kredytu małżonków po rozwodzie

Rozliczenie kredytu małżonków po rozwodzie

Facebook
Napisz emaila

Często zdarza się, że małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zawierają długoterminową umowę kredytu, najczęściej w celach mieszkaniowych. Po rozwodzie małżonkowie nie chcą już zamieszkiwać wspólnie i dążą do podziału majątku. Co dzieje się z kredytem w przypadku rozwodu?

Sąd dokonując podziału majątku dorobkowego zajmuje się aktywami małżonków i nie dokonuje rozliczeń długu niespłaconego. Przede wszystkim sąd nie może zmienić umowy kredytowej. Zobowiązanie spłaty kredytu, jako dłużnicy solidarni, przyjęli na siebie oboje małżonkowie. Na zmianę umowy kredytu i przejęcie kredytu przez jednego z małżonków musi wyrazić zgodę bank.

Ponieważ żaden przepis prawa nie wskazuje, jak rozliczyć majątek małżonków obciążony kredytem, zasady postępowania zostały wskazane w licznych orzeczeniach Sądu Najwyższego.

I tak, w przypadku rozliczenia spłaty kredytu od rozwodu do chwili podziału majątku Sąd Najwyższy przyjął:

jeżeli wnioskodawca po ustaniu wspólności majątkowej, a przed podziałem majątku wspólnego, spłacił z własnych środków dług, który powstał w trakcie trwania wspólności ustawowej i był długiem wspólnym małżonków, albo jednego z nich, ale w związku z majątkiem wspólnym, to taki dług, zgodnie z art. 686 k.p.c. w związku z art. 567 § 3 k.p.c., powinien zostać rozliczony w ramach podziału majątku wspólnego”

Natomiast jeśli do chwili podziału majątku kredyt nie został spłacony:

Przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmierzające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym.

Wartość lokalu, będącego przedmiotem podziału w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, powinna być ustalona przy uwzględnieniu hipoteki obciążającej ten lokal.

W razie zmniejszenia dla celów podziału wartości dóbr wchodzących w skład majątku dorobkowego o związane z nimi zadłużenie, osoba, której przyznano je w naturze nie ma prawa żądać od byłego współmałżonka udziału w spłacie tych obciążeń. spłata długów uwzględnionych przy ustalaniu wartości poszczególnych składników majątku wspólnego poprzez umniejszenie ich wartości, dokonana z osobistego majątku przez stronę, której dany składnik przypadł w wyniku podziału, nie rodzi roszczenia wobec drugiej strony, mimo że dług obciążał oboje małżonków. Czym innym jest bowiem odpowiedzialność osobista małżonków (byłych małżonków) wobec wierzyciela, na którą podział majątku nie ma wpływu, czym innym natomiast zasady rozliczenia między nimi wydatków z majątku osobistego jednego z małżonków z tytułu spłaty wspólnego długu.

Tak więc z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i nieprawdziwe jest twierdzenie, że bardziej niż uczucie małżonków wiąże kredyt 🙂

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content