www.katarzyna-porzycka.pl

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Facebook
Napisz emaila

Zaczynam cykl wpisów związanych ze świadectwem pracy. Rozpocznę od obowiązku wydania świadectwa.

Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy reguluje art. 97 Kodeksu Pracy:

§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
§ 1(1). Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.
§ 1(2). Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 11. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.
§ 1(3). Pracownik, o którym mowa w § 11, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

 
W razie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy.

Ustawodawca posługuje się terminem niezwłocznie co oznacza, że pracodawca powinien wydać to świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy.

Pracodawca wydaje świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej na piśmie do odbioru świadectwa pracy. Jeżeli nie jest to możliwe to należy wysłać świadectwo pracownikowi, nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.

 

W sytuacji śmierci pracownika dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca musi sporządzić świadectwo pracy i włączyć je do akt osobowych danego pracownika. Z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy z akt osobowych może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.

 

Pracodawca sporządza 2 egzemplarze świadectwa pracy – oryginał wydaje pracownikowi, a kopię włącza do akt osobowych.

 

Często pracodawca opóźnia się z wydaniem świadectwa pracy przygotowując dla pracownika tzw. obiegówkę. Jest to sprzeczne z prawem, bowiem zgodnie z art. 97 § 1 zd. 2 k.p wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Oznacza to, że istnieje bezwzględny obowiązek wydania świadectwa pracy.

Jeżeli pracodawca nie chce wydać świadectwa pracy pracownik może wytoczyć powództwo o nakazanie wydania świadectwa pracy.
Ponadto zgodnie z art. 282 § 1 pkt 3 k.p. niewydanie pracownikowi świadectwa pracy stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

 
Szczegółowe regulacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282)

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

47 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Michalina
Michalina
22 czerwca 2024 12:35

Dzień dobry. Złożyłam rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron, jeden egzemplarz. Nie mam drugiego podpisanego przez szefa jako dowód że faktycznie je otrzymał. Co w sytuacji jeśli stwierdzi że nic nie dostał?

Aga
Aga
17 grudnia 2023 08:23

Jeszcze jedno pytanie jeśli można… pracodawca twierdzi, że wysłał 2 krotnie świadectwo pr a według kpa uważa się „za doręczone” stąd też mogą wysłać na moją prośbę już tylko kopię świadectwa. Proszę o radę… czy może zadzwonić do Inspekcji Pracy?

Aga
Aga
14 grudnia 2023 14:26

Pracodawca wysłał (podobno) świadectwo pracy. I podobno wróciło z adnotacją „nie odebrano w terminie”. Poprosiłam kadry o ponowne wysłanie. Dostałam informację po 2 tygodniach, że teraz to oni mogą wysłać mi już tylko duplikat ale muszę napisać pismo z prośbą. Czy to jest zgodne z prawem??

Aga
Aga
Odpowiedź do  Katarzyna Porzycka
14 grudnia 2023 19:34

Bardzo dziękuję Pani Katarzyno za odpowiedź 🙂 pozdrawiam

Agnieszka
Agnieszka
24 kwietnia 2023 10:04

Czy pracodawca może mnie zmusić do odbioru świadectwa pracy osobiście? Podobno trzeba dopisać papiery odbioru świadectwa pracy. Pierwsze słyszę, bo bez problemu dostawałam w poprzedniej pracy świadectwo listownie, a teraz jest mi to odmawiane.

Krzysztof
Krzysztof
24 lutego 2021 11:34

Witam, zwracam się z pytaniem czy jeśli otrzymałem „Świadectwo Pracy – duplikat” mam żądać oryginału? Czy duplikat jest wystarczająca formą?

Irena
Irena
6 maja 2019 20:07

Witam
Otrzymałam świadectwo pracy, które jest jakby kopią, bo podpis pracodawcy wygląda tak jakby był skserowany dokument – na czarno.
Czy mam prosić o oryginalny dokument czy nie będzie to nigdzie problemem. Pozdrawiam

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Irena
7 maja 2019 13:43

Witam, proszę upewnić się, czy to nie kopia, bo mogą być problemy, skoro już Pani ma wątpliwości. A czy jest pieczątka pracodawcy?

KATARZYNA
KATARZYNA
27 listopada 2018 01:30

Dobry wieczór.
Mam problem, mianowicie końcem października dałam wypowiedzenie kierowniczce mojego zakładu pracy, z dniem 13.11 zakończyłam prace. W ubiegłym tyg dzwoniłam do kierowniczki z zapytaniem o moje świadectwo pracy, nie podała mi żadnych informacji. Podkreśliłam w rozmowie ze przez to, że nie dostałam świadectwa nie mogę pójść do innej pracy, ani zarejestrować sie w Urzędzie Pracy, a potrzebuje także ubezpieczenia bo jest mi bardzo potrzebne. Proszę o poradę.
Pozdrawiam.

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  KATARZYNA
30 listopada 2018 08:22

Witam,
proszę pisemnie zwrócić się do pracodawcy o natychmiastowe wydanie świadectwa pracy. Pozdrawiam

Krzysiek
Krzysiek
17 maja 2018 17:50

Co jeśli pracodawca wydał świadectwo pracy nie zgodne z warunkami umowy i nie odprowadzał takich składek jakich powinien dodam że probowal podsunąć inna umowę do podpisania

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Krzysiek
18 maja 2018 09:55

Jeżeli świadectwo jest sprzeczne z umową np. rodzaj umowy proszę zwrócić się do pracodawcy o sprostowanie. Pouczenie o tym prawie powinno być umieszczone na świadectwie pracy.

Micko
Micko
19 stycznia 2018 18:19

Witam,
Otrzymałam od pracodawcy w dniu 18.01.2018 wypowiedzenie umowy o prace za zgodną wolą stron ze skutkiem na dzień 18.01.2018. Pracodawca nie chce wydać mi świadectwa pracy, dodatkowo chce zmienić moje wypowiedzenie na zwolnienie dyscyplinarne. Nie ma do tego powodów gdyż swoją pracę wykonywałam sumennie, zgodnie z moja najlepsza wiedzą do ostatniego dnia mojej pracy w zakładzie. Czy pracodawca może zmienić moje wypowiedzenie i nie wydać mi świadectwa pracy?

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Micko
22 stycznia 2018 08:26

Witam,
jeśli pracodawca chciał Panią zwolnić dyscyplinarnie, to powinien takie oświadczenie Pani złożyć, a Pani może od tego się odwołać do sądu. Jeśli tylko zmieni na świadectwie pracy, proszę wystąpić o sprostowanie, a później do sądu. Pozdrawiam.

Marko
Marko
8 października 2017 21:59

Witam. Mam pytanie. Zostałem zwolniony dyscyplinarnie. Ile czasu pracodawca ma na wręczenie mi świadectwa pracy? Proszę o odpowiedź na e-mail. Dziękuję.

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Marko
11 października 2017 22:24

Witam, pracodawca ma wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie czyli bez zbędnej zwłoki. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Pozdrawiam

Halina
Halina
21 września 2017 14:25

Witam,
Bardzo proszę o odpowiedź, zmarł nasz pracownik, nie miał żony. Czy o wydanie świadectwa pracy może zwrócić się konkubina – matka małoletniego syna zmarłego?

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Halina
21 września 2017 14:51

Witam, przytoczę Pani aktualną treść rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy:
§ 5 W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób – innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Syn pracownika jest uprawniony do ubiegania się o rentę rodzinną, a że jest małoletni to działa przez przedstawiciela ustawowego-czyli matkę.
Pozdrawiam

Anna
Anna
17 sierpnia 2017 16:27

Pani Mecenas prosze o pomoc. Pracownikowi zostalo wyslane na adres domowy rozwiązanie bez wypowiedzenia. W dniu dzisiejszym dopiero przyszla zwrotka tj. potwierdzenie odbioru z Poczty Polskiej, ze pracownik odebrał osobiscie rozwiazanie w dniu 25 lipca 2017 r. Zatem umowa rozwiązała sie z dn. 25.07.2017 r. Jaka powinna byc data wydania swiadectwa pracy? 25.07.2017 r. ? A swiadectwo wyslane w dniu dzisiejszym? Czy data dzisiejsza?

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Anna
17 sierpnia 2017 17:56

Witam,
data wydania świadectwa pracy powinna być dzisiejsza. Nie mogła Pani wcześniej wydać świadectwa pracy, bo nie wiedziała Pani czy doszło do rozwiązania stosunku pracy, a przede wszystkim kiedy. Pozdrawiam

Tucin
Tucin
21 lutego 2017 11:31

Witam moja sprawa wygląda ta byłe 190 dni na zwolnieniu lekarskim w tym czasie pracodawca zlikwidował moje stanowisko pracy jak zadzwoniłem ze wracam do pracy to powiedział ze jestem zwolniony 15,02,2017 skoczyło mi się zwolnienie a 18,02,2017 mię wyrejestrował i wciska mi świadectwo za porozumieniem stron po 3 latach pracy umowa na stałe i co teraz z tym zrobić.

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Tucin
21 lutego 2017 13:18

Witam, polecam skorzystanie z pomocy prawnika. Pracodawca nie może wpisać Panu rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, jeśli takiego porozumienia nie było. Pozdrawiam

Ewka1312
Ewka1312
25 listopada 2016 18:33

Witam. Bardzo proszę o pomoc. 14 listopada porzuciłam pracę zrobiłam to świadomie szef nie chciał rozwiązać stosunku pracy za porozumieniem stron dodam że byłam w tym czasie na wypowiedzeniu, kilka dni później dostalam pismo gdzie jest opisane jak zakończył się stosunek pracy czyli dyscyplinarnie i jest to uzasadnione lecz do dnia dzisiejszego nie mam świadectwa o pracę ile dni mam jeszcze czekać ? I do kogo się zwrócić po moje świadectwo?

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Ewka1312
25 listopada 2016 18:50

Witam, pracodawca powinien wystawić świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Niektórzy pracodawcy błędnie przyjmują, że niezwłocznie to 7 dni. Proszę zwrócić się na piśmie do pracodawcy z żądaniem wydania świadectwa pracy. Pozdrawiam.

BB
BB
31 października 2016 22:53

W związku z powyższym czy mógł tak postąpić? Z góry dziękuję

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  BB
2 listopada 2016 10:02

Dzień dobry, świadectwo pracy może odebrać pracownik lub upoważniona przez niego osoba na piśmie. Nie musi to być upoważnienie w formie aktu notarialnego ani z podpisem notarialnie poświadczonym. Wynika to z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Pozdrawiam

BB
BB
31 października 2016 22:43

Dziś pracodawca nie wydał świadectwa pracy mojemu mężowi mimo że posiadał pisemne upoważnienie do odbioru. Pracodawca twierdzi że musi być ono poświadczone notarialnie. Dzisiaj wydasł stosunek pracy.

Marta Rdzanek
Marta Rdzanek
28 lipca 2016 15:32

dzień dobry mam pytanie bo moja mama pracowała w supermarkecie i on został zamknięty moja mama została zwolniona ale od 3 miesięcy nie dostała zaległej wypłaty nie może się doczekać świadectwa pracy już od 20 dni nie może zarejestrować w urzędzie pracy i nie może podiąć nowej pracy bo wszędzie chcą świadectwo pracy zgłaszała skargę ale powiedzieli jej że to długo zejdzie i żeby narazie zarejerstrowała się w tym urzędzie ale bez prawa do zasiłku
co ona możę z tym zrobić bo ona nie ma z czego żyć

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Marta Rdzanek
29 lipca 2016 11:13

Witam, bez szczegółowej znajomości sprawy trudno mi Pani doradzić. Gdzie złożyła Pani skargę? Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy niezwłocznie, jeśli nie wyda pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek niewydania świadectwa w terminie (art. 99 Kodeksu Pracy).

Katarzyna
Katarzyna
28 kwietnia 2016 12:09

Witam

Czy mogę wystąpić do pracodawcy o wydanie ponownie świadectwa pracy, bo moje gdzieś mi zaginęło.

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Katarzyna
28 kwietnia 2016 12:12

Proszę zwrócić się do pracodawcy o wydanie duplikatu świadectwa pracy.

Dorota
Dorota
8 stycznia 2016 20:42

Dobry wieczór

Pani mecenas, mam problem z pracodawcą i nie wiem co robić.Miesiąc temu rozwiązałam z pracodawcą umowę o pracę. Pracodawca nie chce mi wydać świadectwa pracy, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia na moim stanowisku pracy kontroli. Dopiero po jej ukończeniu wyda mi świadectwo pracy. Czy tak można?Potrzebuję tego świadectwa.Pozdrawiam

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Dorota
9 stycznia 2016 20:24

Dzień Dobry,
oczywiście, że pracodawca nie może tak postępować. Proszę wystosować do pracodawcy pismo wyznaczając termin np. 2 dni na wydanie świadectwa pracy. Jak nie pomoże proszę o kontakt. Pozdrawiam.

asia
asia
25 listopada 2015 12:26

Dzień dobry

Pani adwokat, tydzień temu złożyłam prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, pracodawca zgodził się na to, a dziś otrzymałam zwolnienie dyscyplinarne i jako przyczyna podane jest porzucenie pracy. Przecież ja nie porzuciłam pracy pracodawca zgodził się na rozwiązanie umowy o pracę. Czy muszę pisać odwołanie. Boje się ze w świadectwie pracy będzie napisane, że zostałam zwolniona dyscyplinarnie i nikt mnie nie zatrudni. Ja bym nigdy pracy nie porzuciła. Pozdrawiam

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  asia
25 listopada 2015 19:55

Dzień dobry,
polecam złożenie odwołania. Rozumiem,że ma Pani na piśmie zgodę pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron albo świadków, gdyż konieczne będzie wykazanie w sądzie, że umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron. Zakładam, ze świadczyła Pani pracę do upływy uzgodnionego dnia rozwiązania umowy. Życzę powodzenia.

KL
KL
10 listopada 2015 07:39

Dzień dobry

Pani mecenas proszę o pomoc. Miesiąc temu rozwiązana została umowa o pracę i od tej pory nie mogę doprosić się o świadectwo pracy. Czy pracodawca ma jakiś termin na wydanie świadectwa pracy. Może tak długo zwlekać, Wciąż tylko mówią,że albo nie ma szefa albo kadrowej i nikt za nich nie może zająć się świadectwem pracy.
Pozdrawiam

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  KL
10 listopada 2015 13:54

Witam, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy niezwłocznie tzn. w dniu rozwiązania umowy o pracę. Proszę wystąpić z żądaniem na piśmie pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

Iwona
Iwona
Odpowiedź do  Katarzyna Porzycka
6 kwietnia 2021 07:25

A co jeśli pracodawca nie wydał wcale świadectwa pracy? Po wielokeotnych kontaktach i prośbach o wydanie – cisza. Sprawa trwa już kilka lat, prośby są ignorowane. Co robić? Gdzie się udać? Proszę o pomoc.

Dawid
Dawid
29 października 2015 13:53

Witam

Miałem taką samą sytuację, pracodawca twierdził że przy wręczeniu świadectwa pracy podał mi ustnie przyczyny rozwiązania umowy o pracę i to jest wystarczające do skutecznego rozwiązania umowy o pracę.

Pozdrawiam

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Dawid
30 października 2015 12:09

Widzę, że dużo nieprawidłowości występuje przy zwolnieniach dyscyplinarnych. Tej tematyce poświęcę kolejny wpis, dziękuję.

Tomek
Tomek
28 października 2015 18:57

Witam

Pracodawca wręczył mi dzisiaj świadectwo pracy i powiedział że zwalnia mnie z pracy dyscyplinarnie. Czy pracodawca mógł w ten sposób zwolnić mnie z pracy.
Proszę o pomoc, nie wiem co mam robić, ta sytuacja całkowicie mnie zaskoczyła.
Pozdrawiam

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Tomek
28 października 2015 21:14

Witam, oczywiście pracodawca nie mógł tak postąpić. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być w formie pisemnej i zawierać przyczynę zwolnienia dyscyplinarnego, jak również pouczenie o odwołaniu do sądu. Polecam skorzystanie z pomocy adwokata w celu sporządzenia odwołania do sądu pracy, powodzenia.

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

47
0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content