www.katarzyna-porzycka.pl

4 przesłanki czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy cz. II

4 przesłanki czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy cz. II

Facebook
Napisz emaila

W nawiązaniu do wpisu z dnia 14 stycznia 2015 r. dziś omówię przesłanki czasowego powierzenia innej pracy.
Przypomnijmy: art. 42 § 4 Kodeksu Pracy:
Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Przepis wskazuje na 4 przesłanki, które muszą być spełnione kumulatywnie:
1) można powierzyć pracownikowi inną pracę, niż wynikającą z umowy o pracy, jeżeli istnieją uzasadnione potrzeby pracodawcy,
2) praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika,
3) warunki płacowe pracownika nie mogą ulec pogorszeniu,
4) czas powierzenia innej pracy w roku kalendarzowym nie może przekraczać 3 m-cy.

 
Ad. 1
Pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę jeżeli zaistnieją w zakładzie uzasadnione potrzeby. Pracodawca musi wykazać jakie to są konkretne potrzeby.

Sąd Najwyższy uznał, że „uzasadnione potrzeby zakładu pracy” oznacza uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy, do pracy w której pracownik został skierowany.
Sąd Najwyższy przyjął również, że w przypadku gdy pracodawca w wykonaniu wyroku ma przywrócić pracownika do pracy na poprzednich warunkach może powierzyć mu na podstawie art. 42 § 4 k.p. inną pracę niż określona w umowie, jeżeli wykonywanie pracy na stanowisku zajmowanym przez niego przed rozwiązaniem stosunku pracy nie jest możliwe z przyczyn organizacyjnych .

Pojęcie potrzeb pracodawcy nie obejmuje natomiast zmiany zakresu obowiązków pracownika z powodu stanu jego zdrowia.

 

Ad.2
Powierzona praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.
Przez pojęcie kwalifikacji należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika (jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności), lecz także właściwości psychofizyczne, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego.
Pojęcie to nie może być zawężone do posiadanego dyplomu ani świadectwa wykształcenia.
Jednocześnie powierzenie innej pracy nie może stanowić szykany pracownika ani być wykorzystywane jako środek dyskryminacji pracownika np. przez powierzenie pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji pracownikowi o wysokich kwalifikacjach.

 

Ad.3
Warunki płacowe pracownika nie mogą ulec pogorszeniu.
Tu możemy mieć 2 sytuacje:
-czasowo powierza się pracownikowi stanowisko lepiej płatne, wówczas pracownik musi uzyskać wynagrodzenie właściwe dla tego stanowiska (wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną),
– czasowo powierzono stanowisko gorzej płatne, to wówczas pracownik nie może uzyskać wynagrodzenia niższego, niż to, które otrzymywał do tej pory (obliczone na zasadach ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop).

 
Ad.4

Czas powierzenia innej pracy w roku kalendarzowym nie może przekraczać 3 m-cy.
Łączny czas powierzenia tej innej pracy w roku kalendarzowym (tutaj rok kalendarzowy jest okresem rozliczeniowym) nie może przekraczać 3 m-cy. Oznacza to, że pracodawca może powierzyć inną pracę kilka razy, ale łączny czas nie może być dłuższy od 3 m-cy.

Jeżeli pracodawca chce powierzyć pracownikowi inną pracę na dłuższy okres, to może to zrobić na przełomie jednego i drugiego roku kalendarzowego (może obejmować okres od pierwszego października do końca marca).

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content