www.katarzyna-porzycka.pl

Potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia za pracę

Potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia za pracę

Facebook
Napisz emaila

Dziś wpis z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może skutkować skierowaniem przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego. Komornik dokona zajęcia wynagrodzenie za pracę dłużnika alimentacyjnego. Z kolei pracodawca musi prawidłowo obliczyć, jaką kwotę potrąci i przekaże komornikowi.

Zasady potrąceń na poczet świadczeń alimentacyjnych określone zostały w Kodeksie Pracy:

Art. 87

§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

(……..)

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

(………)

Art. 871

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

(……….)

Przepis art. 87 Kodeksu Pracy określa kolejność potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

W pierwszej kolejności pracodawca odlicza z wynagrodzenia pracownika daniny publiczne (zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne). Następnie po pobraniu tych należności (mamy wówczas tzw. wynagrodzenie netto) pracodawca potrąca z wynagrodzenia za pracę należności egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz innych świadczeń, zaliczki pieniężne i porządkowe kary pieniężne.

Alimenty, po daninach publicznych, są zaspokajane w pierwszej kolejności.

Ponadto w przypadku potrąceń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Oznacza to, że można je potrącić nawet z minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 3/5 tj. 60% wynagrodzenia netto. Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym w wysokości 1.850 zł kwota potrąceń alimentacyjnych wyniesie ok. 800 zł, a dłużnikowi alimentacyjnemu pozostanie kwota ok. 540 zł. Wynika to z przyjęcia zasady, że zaspokajanie potrzeb osób uprawnionych do alimentów, głównie dzieci, korzysta z pierwszeństwa przed zaspokojeniem potrzeb samego pracownika.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content