www.katarzyna-porzycka.pl

Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika

Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika

Facebook
Napisz emaila

Z wynagrodzenia za pracę mogą być również potrącane kwoty za pisemną zgodą pracownika. Potrącenia za zgodą pracownika są możliwe po odliczeniu:
– należności ubezpieczeniowych i podatkowych,
– kwot wypłaconych pracownikowi za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie nie przysługiwało,
– po potrąceniach określonych w art. 87 § 1 k.p. tj. potrąceniach bez zgody pracownika.

 
Stosownie do art. 91 Kodeksu Pracy:
§ 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.
§ 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) określonej w art. 871 § 1 pkt 1 – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy;
2) 80% kwoty określonej w art. 871 § 1 pkt 1 – przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.

 
Zgoda pracownika musi być pisemna. Sąd Najwyższy uznał, że brak zachowania formy pisemnej jest obarczony sankcją nieważności, powodując związane z nią skutki, a w szczególności możność domagania się przez pracownika wypłaty potrąconych kwot wraz z odsetkami z tytułu zaległości.
Pracownik musi określić wysokość potrąceń i terminy ich dokonywania. Wysokość potrąceń może być określona procentowo lub kwotowo. Oświadczenie pracownika jest dla pracodawcy wiążące.

 
A teraz istotne informacje dla pracowników, którzy odpowiadają za powierzone mienie:
nie jest dopuszczalne wyrażanie przez pracownika z góry blankietowej zgody na pokrycie mogących się ujawnić w przyszłości niedoborów w powierzonym mieniu. Taka zgoda jest nieważna, gdyż zgoda pracownika powinna dotyczyć konkretnej, istniejącej wierzytelności. Nie można wyrazić zgody na potrącenie wierzytelności przyszłych. Wyrażenie zgody przez pracownika na dokonanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanki odpowiedzialności jest nieważne.
Sąd Najwyższy przyjął, że złożenie przez pracownika podpisu na nocie księgowej, obejmującej rozliczenie niedoboru bez zawarcia sformułowania wyrażenia zgody na potrącenie zawartej w niej kwoty z wynagrodzenia, nie spełnia przesłanki z art. 91 k.p.

 
Należy również pamiętać, że tak jak w przypadku potrąceń bez zgody pracownika, tak w przypadku potrąceń za zgodą pracownika wprowadzono kwoty wolne od potrąceń, gwarantujące pracownikowi określone wynagrodzenie (art. 91 § 2 k.p).

 
Najczęściej pracownicy wyrażają zgodę na potrącenie wpłat:
do kasy zapomogowo-pożyczkowej,
składek na rzecz związku zawodowego,
pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
spłatę kredytu bankowego.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content