www.katarzyna-porzycka.pl

Zmiany dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Zmiany dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Facebook
Napisz emaila

W dniu 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzona ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Zmianie ulegną zasady wypowiadania umowy na czas określony.
Art 32 § 1 Kodeksu Pracy otrzyma brzmienie:
§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

 

Za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od czasu na jaki została zawarta.

 
Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony zostały zrównane z okresami wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony i zależą od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (tak jak dotychczas dla umów na czas nieokreślony).
Stosownie do art. 36 Kodeksu Pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony będzie wynosił
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

A jak nowelizacja Kodeksu Pracy wpłynie na trwające w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej umowy o pracę na czas określony?

 

Sytuacje te regulują przepisy przejściowe ustawy zmieniającej Kodeks Pracy.
I.
art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej :
Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Czyli jeśli umowa na czas określony została wypowiedziana przed dniem 22 lutego 2016 r. stosujemy zasady dotychczasowe (nowelizacja nie będzie miała zastosowania);

 

II
art. 14 ust 2 ustawy:
Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Czyli umowa na czas określony trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. jeśli została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy lub dłuższy, ale nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (według art. 33 Kodeksu Pracy) nie będzie mogła być wypowiedziana. Nowe zasady nie będą miały zastosowania. Umowa będzie trwała do upływu okresu na jaki została zawarta.

 
III.
art. 14 ust. 3 ustawy:
Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Czyli do trwających umów o pracę na czas określonych, w których zawarto klauzulę o możliwości wypowiedzenia będą miały zastosowanie nowe przepisy i nowe okresy wypowiedzenia.
Jednakże staż pracy pracownika u danego pracodawcy, w celu ustalenia okresu wypowiedzenia, będzie liczony od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

 

Dobra informacja dla pracodawców: mimo ujednolicenia zasad wypowiadania umowy na czas określony z umowami na czas nieokreślony nadal nie będzie obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

4 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Asia
Asia
31 maja 2018 11:01

Dzień dobry, pracodawca wręczył mi wypowiedzenie po 5 latach pracy, ze względu na początkowe zatrudnienie na okres próbny przysługuje mi tylko 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Jednak znając moją sytuację rodzinną pracodawca zaproponował 3-miesięczny okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy. Po dwóch tygodniach znalazłam pracę u innego pracodawcy, dostałam umowę na czas próbny. Poprzedni pracodawca natomiast przysłał mi pismo z informacją, że 3-miesięczny okres wypowiedzenia to błąd kadrowej i obowiązuje nas tylko 1-miesięczny (pismo przyszło po 5 tygodniach od wypowiedzenia). Czy pracodawca ma do tego prawo i czy ja powinnam się na to zgodzić?

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Asia
1 czerwca 2018 09:21

Dzień dobry,
strony mogą przewidzieć dłuższy okres wypowiedzenia niż ustawowy, zwłaszcza w przypadku gdy umowę wypowiada pracodawca. Problem, czy jest Pani w stanie wykazać, że Państwo zawarliście taką umowę. Bez zapoznania się z treścią pism nie jestem w stanie Pani więcej pomóc. Polecam mój wpis dotyczy wadliwego okresu wypowiedzenia. Pozdrawiam.

Witek
Witek
29 lutego 2016 22:19

Proszę o informację, czy dobrze rozumiem, że jeśli pracuję od 1 stycznia 2015 r. to do sierpnia będę miał okres wypowiedzenia nadal 2 tygodnie, z góry dziękuję.

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Witek
1 marca 2016 08:12

Zgadza się, gdyż jak pisałam od 22 lutego 2016 r. „zerujemy” staż pracy. Pozdrawiam

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

4
0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content