www.katarzyna-porzycka.pl

Uprawnienia pracownicze kobiet

Uprawnienia pracownicze kobiet

Facebook
Napisz emaila

Z okazji dzisiejszego Dnia Matki wszystkim mamom życzę dużo szczęścia i uśmiechu na każdy dzień 🙂
W związku z tym szczególnym świętem dziś przedstawię najważniejsze uprawnienia przysługujące pracownicy w ciąży i pracownicy-matce:

1) pracownicy w ciąży oraz pracownicy opiekującej się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia- bez jej zgody nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej,
2) bez zgody pracownicy w ciąży oraz pracownicy opiekującej się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno delegować je poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy,
3) pracownicy w ciąży oraz pracownicy opiekującej się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia- bez jej zgody nie wolno zatrudniać po przekroczeniu 8-godzinnej dobowej normy czasu pracy (dot. systemów i rozkładów czasu pracy przewidujących możliwość przedłużenia dobowej normy czasu pracy),
4) pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy w ciąży zwolnień od pracy na badania lekarskie, jeżeli badania te przeprowadzane są w związku z ciążą, zostały zalecone przez lekarza,a badań tych nie można wykonać poza godzinami pracy,
5) pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy,
6) pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługują dwie półgodzinne przerwy w pracy wliczane do czasu pracy – jeżeli pracownica karmi 1 dziecko, dwie przerwy w pracy wliczane co czasu pracy, po 45 minut każda – jeżeli pracownica karmi więcej niż 1 dziecko (przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie),
7) pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wzbronionej takiej pracownicy jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy lub zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli przeniesienie do innej pracy jest niemożliwe,
8) pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy,
9) pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni,
10) pracownica zatrudniona co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia),
11) pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jej wymiaru czasu pracy (do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy) w okresie, w którym mogłaby korzystać z takiego urlopu (pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika),
12) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content