www.katarzyna-porzycka.pl

Kara za niepłacenie alimentów (przestępstwo niealimentacji)

Kara za niepłacenie alimentów (przestępstwo niealimentacji)

Facebook
Napisz emaila

Niepłacenie alimentów to przestępstwo.

Osoba zobowiązana do płacenia alimentów w przypadku niepłacenia alimentów lub płacenia w niepełnej wysokości może nawet pójść do więzienia.

Art. 209 kodeksu karnego

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

§ 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Od 31 maja 2017 r. wprowadzono istotne zmiany w art. 209 k.k. Najważniejszą zmianą jest usunięcieznamienia”uporczywości” uchylania się od obowiązku alimentacyjnego i zrezygnowania w typie podstawowym z § 1 art. 209 k.k. narażenia na niebezpieczeństwo braku zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli zaległości alimentacyjne wyniosą równowartość przynajmniej trzech świadczeń okresowych to zobowiązany do alimentów może odpowiadać za popełnienie przestępstwa. Stan zaległości może powstać, gdy zobowiązany nie płaci w ogóle,  albo płaci kwoty mniejsze niż wynikają z wyroku/ugody.

np. zgodnie z wyrokiem ojciec ma płacić alimenty na rzecz dziecka po 1.000 zł miesięcznie, a płaci tylko 500 zł. Po 6 miesiącach (500 zł x 6 miesięcy=3.000 zł) jego stan zadłużenia wyniesie równowartość przynajmniej trzech świadczeń okresowych, a tym samym zrealizuje znamię przestępstwa niealimentacji.

Osoba uprawniona może złożyć do organów ścigania zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Należy dołączyć wyrok określający wysokość alimentów oraz zaświadczenie komornika o stanie zadłużenia.

Nowelizacja wprowadziła też korzystne zmiany dla dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty nie poniesie kary.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content